What is Marcos probably going to do next? Va a tomar un tren. Va a llamar a su papá. Va a llamar un taxi. Va a caminar.

Related Questions in Spanish